Formalności celno-skarbowe w UK

Firma Bienson Freight załatwia wszystkie formalności celno-skarbowe w UK. zarówno przy Imporcie jak i Exporcie z i do Wielkiej Brytanii.

Formalności celne załatwiamy w języku Polskim oraz angielskim.

  • funkcje Agencji Celnej realizujemy we wszystkich miejscach działalności naszej firmy, zatrudniając pracowników z uprawnieniami agenta celnego
  • dokonujemy odpraw we wszelkich dopuszczalnych procedurach celnych oraz umożliwiamy naszym klientom korzystanie z posiadanych gwarancji zabezpieczających dług celny.
  • reprezentując klientów przed Urzędem celnym wykonujemy w pełnym zakresie czynności niezbędne do sprawnego przebiegu odprawy celnej, od przygotowania i złożenia dokumentów SAD poprzez składanie zabezpieczeń, zapłaty należności celnych, czy tez udzielanie Urzędowi Celnemu dodatkowych wyjaśnień, aż do pełnego rozliczenia odprawy celnej.
  • będąc upoważnionym przedsiębiorcą AEO oferujemy naszym klientom liczne udogodnienia wynikające z korzystania z uproszczeń celnych. dlatego formalności celno-skarbowe w UK załatwiamy szybko i sprawnie.