Co to jest INCOTERMS 2020 i jak używać

Co to jest INCOTERMS 2020 i jak używać

Każdy importer/exporter musi wiedzieć, co to jest INCOTERMS i podać je na Commercial Invoice. Jest to najczęstsza przyczyna opóźnień w odprawie celnej. Mimo, że jest to standard międzynarodowy, zdarza się bardzo odmienna interpretacja, mogłoby się zdawać prostych zasad.

Co to jest INCOTERMS?

INCOTERMS – International Commercial Trade Terms – sa to zasady określające na jakim etapie następuje transfer ryzyka czyli innymi słowy – odpowiedzialność za nasz towar, oraz kto odpowiada za poszczególne czynności np importowa czy exportowa odprawa celna, koszt transportu, załadunek i rozładunek. Postaram się omówić podstawowe i najczęściej używane typy INCOTERMS stosowane w każdej formie transportu, ponieważ niektóre incoterms sa zarezerwowane tylko dla frachtu morskiego, nie będziemy ich tu omawiać.

Zobacz to to jest Incoterms
Zobacz to to jest Incoterms 2020
  • EXW – Ex Works, towar odbieramy bezpośrednio od sprzedającego, odprawę exportowa, koszt transportu oraz odprawa importowa obciążają kupującego. Często błędnie używany np w przypadku gdy odprawy exportowej dokonuje sprzedający.
  • FCA – Odprawę exportową dokonuje sprzedający, cała reszta należy do kupującego. Jest to najczęściej używany Incoterms przy imporcie towaru z EU do UK. Koszt transportu ponosi kupujący i należy umieścić ta informacje na Commercial Invoice w polu – Freight Charges.
  • DAP – transport opłacony jest przez sprzedającego, za nasz towar odpowiedzialność ponosi sprzedający do momentu dostawy do miejsca docelowego. Odprawa importowa jest w zakresie obowiązków kupującego (importera)
  • DDP – cały ciężar odpraw oraz kosztów transportu spada na sprzedającego, kupujący odpowiada jedynie za rozładunek na miejscu przeznaczenia. Jeśli strony tak uzgodnią – VAT importowy płaci importer ujmując go w rozliczeniu kwartalnym tzw Reversed charge. Należy wówczas umieścić odpowiednią adnotację na Commercial Invoice.