Dokumenty po Brexicie

Dokumenty po Brexicie

Ze względu na Brexit kierowcy, którzy mają zamiar ruszyć w trasę z Unii Europejskiej do UK powinni posiadać właściwe dokumenty celne. Muszą upewnić się czy przedsiębiorca dopełnił wszystkich unijnych procedur wywozu i oraz czy firma exportująca towar spełniła wszystkie wymogi Wielkiej Brytanii w zakresie przywozu towarów.

6 miesięcy taryfy ulgowej

Od początku roku 2021 przez okres następnych 6/12 miesięcy obowiązują różne wymogi celne dla towarów kontrolowanych i niekontrolowanych. Od stycznia 2021r roku firma transportowa musi posiadać MRN przy przewozie towarów kontrolowanych. Przy przewozie towarów niekontrolowanych można dokonać wpisu do własnej ewidencji handlowej i zgłoszenia uzupełniającego, złożonego w Królewskim Urzędzie Podatkowym i Celnym (HM Revenue and Customs, HMRC). Są też wymagane deklaracje EXSPORTOWE dla towarów opuszczających obszar celny UE oraz IMPORTOWE w przypadku przywozu towarów do UK.
Dla przewożonych produktów kierowca musi posiadać dowód zgłoszenia celnego od eksportera, który zawiera : numer MRN – zawarty w kodzie kreskowym. Kod ten, należy bezwzględnie skanować przy opuszczaniu terenu celnego EU.
Władze Brytyjskie twierdzą, że nie będą zatrzymywać rutynowo samochodów wjeżdżających na terytorium UK, jednak funkcjonariusze służb celnych mogą dokonywać kontroli pojazdów pod kątem przestępstw celno-skarbowych oraz bezpieczeństwa.

Dokumenty CTC, TAD i LRN

Kierowca samochodu który realizuje przewóz towarów w ramach procedury CTC powinien dostać od eksportera dokument TAD ze zwolnieniem do procedury tranzytowej lub numer LRN, który nie został zwolniony do procedury tranzytowej. Transportowcy korzystający z procedury CTC będą mogli stosować proces oparty na dokumentach papierowych lub korzystać z serwisu GVMS (Goods Vehicle Movement Service), w zależności od miejsca docelowego przesyłki. Kierowca będzie musiał posiadać numer referencyjny MRN z dokumentu TAD, który stanowi dowód, że towar posiada deklarację do przewozu.

Dokumenty CTC, TAD i LRN


Jeżeli kierujący pojazdem realizuje przewóz towarów do UK na podstawie konwencji ATA, jest zobowiązany posiadać karnet ATA, ostemplowany przez organy celne UE. Kierowca który realizuje transport towarów na podstawie konwencji TIR musi posiadać świadectwo uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym. Exporter lub spedytor ma obowiązek przekazania kierowcy karnetu TIR, zadeklarowania przewozu w systemie NCTS oraz przekazania numerów referencyjnych towarów. Na granicach z UE kierowca musi posiadać karnet TIR, a na przejściach z Wielką Brytanią dostosować się do lokalnych procedur. Po zakończeniu transportu, karnet TIR powinien być zwrócony do przedsiębiorcy lub do firmy transportowej.

Co. Jak. Kiedy.


W styczniu 2022 nastąpią zmiany w odprawach. Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony będą musiały być złożone na 1 godzinę przed przybyciem do UE (podróż Eurotunelem) lub 2 godziny wcześniej (rejs przez Dover i inne porty). Obowiązkiem firmy transportowej realizującej przewóz jest posiadanie tej deklaracji przy wjeździe do Francji, wypełnionej przed rozpoczęciem przewozu. W przypadku zawrócenia kierowcy z Francji z powodu nieposiadania deklaracji bezpieczeństwa, należy skontaktować się pośrednikiem celnym.
Brytyjski rząd przygotował zestaw procedur i wytycznych dla firm transportowych i kierowców, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Pilnowanie nowych obowiązków pozwoli oszczędzić zarówno kierowcom jak i przewoźnikom.