Formalności celne po Brexicie

Formalności celne po Brexicie

Brexit wprowadził sporo zamieszania na granicy Wielkiej Brytanii z Europą. Na szczęście zgodnie z porozumieniem jakie Anglicy zawarli z Unią Europejską nie powinniśmy obserwować większych przeszkód w przepływie towarów pomiędzy UK a EU. Jednak dodatkowe formalności celne po Brexicie skomplikują życie eksporterom i importerom.

Formalności celne po Brexicie

Od 1.1.2021 Anglia, Szkocja i Walia nie są już członkami Unii Europejskiej. Na mocy traktatu zawartego pod koniec roku 2020 towary przekraczające zewnętrzna granicę UE a eksportowane do Wielkiej Brytanii muszą być odprawione przez agenta celnego.

Brexit nakłada obowiązek clenia wszystkich towarów. Dlatego tak ważna jest współpraca z profesjonalna agencja celną.

Formalności celne po Brexicie zaczynają się od zdobycia numeru EORI

Należy się też upewnić, że firma Brytyjska, do której ma trafić towar posiada numer EORI zaczynający się od liter GB lub XI (Irlandia Północna). W przypadku, gdy firma posiada stary numer EORI konieczna będzie jego wymiana.

Angielski numer EORI można zdobyć klikając tu.