IE599 - Co zrobić gdy go brakuje ?

IE599  - Co zrobić gdy go brakuje ?

IE599 to komunikat systemu AES, potwierdzający wywóz towaru poza teren EU, jego brak wiąże się z kwestionowaniem przez urząd celny zerowej stawki Vat użytej przy exporcie.

Kto generuje IE599

Komunikat ten jest generowany w systemie na podstawie innego komunikatu IE519. IE519 jest generowany po zeskanowaniu odprawy exportowej podczas wyjazdu z EU.

Co jeśli jest brak IE599 ?

Ustawodawca przewidział taką ewentualność, art. 335 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.  ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny.

W sytuacji gdy skanery nie działają, lub zawiedzie czynnik ludzki (kierowca), należy przedstawić jeden lub więcej dokumentów w urzędzie celnym, które potwierdzają wywóz towarów poza teren EU. Do takich dokumentów należą :

  • potwierdzenie złożenia deklaracji celnej na terenie UK
  • faktura oraz potwierdzenie przelewu
  • dokumenty przewozowe (CMR)
  • list od importera potwierdzający zakup i odebranie towaru

Generalnie, im więcej przedstawimy dokumentów, tym szybciej sprawa zostanie załatwiona.

Jak uniknąć braku IE599 ?

Niestety, często się zdarza, że skanery na danym przejściu granicznym nie działają. W tym przypadku, rozwiązaniem jest otrzymanie pieczątki lub podpisu potwierdzającego wywóz towaru od celnika. Jednak, czasami zdarza się, że kierowcy mają po kilka lub kilkanaście odpraw w jednym transporcie i omyłkowo nie skanują całego kompletu. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji, jest wymaganie od przewoźnika potwierdzenia zeskanowania naszej odprawy  jako części usługi transportowej.