Import Prywatny, użytek własny i prezenty

Import Prywatny, użytek własny i prezenty

Wyjście UK z Unii Europejskiej skomplikowało transport towarów nie tylko dla firm i przewoźników, ale także import prywatny. O ile dla podmiotów gospodarczych sprawa jest prosta. deklaracje celną należy złożyć za każdym razem, gdy sprowadzamy towary komercyjne, o tyle w przypadku osób prywatnych, wygląda to nieco inaczej.

Import Prywatny a Obowiązujące limity

Prezenty, przedmioty na użytek własny etc do kwoty 390 GBP,  zwolnione są z opłat celnych. Dodatkowo obowiązują limity na alkohol oraz wyroby tytoniowe.

 • 200 papierosów
 • 50 cygar
 • 250gr tytoniu
 • 42 l piwa
 • 18 l wina
 • 4l alkohol powyżej 22%
 • 9l alkohol poniżej 22%

Jakie stawki celne za towary akcyzowe

 • papierosy – 16.5% od wartości plus 5.25 GBP za każdą paczkę 20 papierosów
 • piwo o zawartości alkoholu 2.8% do 7.5% –  19.08 pensów za każdy litr
 • wino miedzy 5.5% a 22%  –  297.57 pensów za litr
 • wódka 40% – opłata 11.5 GBP za każdy litr
 • spirytus – 28.74 GBP za litr

Kiedy należy opłacić cło i vat 

Cło i Vat należy opłacić w przypadku przekroczenia limitów. Na wyroby tytoniowe oraz alkoholowe limity ilościowe należy stosować w ramach jednej grupy. Dla przykładu, bez opłat można wwieźć, albo 200 papierosów, albo 100 papierosów i 125gr tytoniu ( 50% z każdej podgrupy)

Kiedy należy zgłosić towary 

Deklarację celną można złożyć do 5 dni przed wjazdem do UK, w przypadku zatrzymania towaru przez Border Force, deklarację towaru można złożyć retrospektywnie.

Jak złożyć deklarację za towary na użytek prywatny lub prezenty

Deklarację składamy korzystając z linku, na stronie gov.uk wypełniając formularz należy dodać wszystkie wwożone produkty/przedmioty/towary  i na końcu opłacić należne cło i VAT.  Po złożeniu deklaracji celnej otrzymamy nr referencyjny, podczas przekraczania granicy należy kierować się do zielonej bramki   ‘nothing to declare’ .

Jakie zasady obowiązują przy obliczaniu cła

Zasadniczo na towary pochodzenia EU nie ma cła, a jedynie 20% Vat. Fakt pochodzenia unijnego potwierdza opisane opakowanie np Made in EU, lub oświadczenie sprzedającego potwierdzające ten fakt. Jeśli wartość przewożonych towarów przekracza 1000 GBP, informacja o pochodzeniu towaru z EU musi być zawarta na fakturze/ rachunku i zawierać informacje takie jak miejsce i datę zakupu oraz świadectwo pochodzenia wystawione przez sprzedającego, powyżej  5500 GBP sprzedający  powinien podać nr REX ( opisany w oddzielnym artykule). W przypadku braku deklaracji oraz nr REX, możemy sami zadeklarować unijne pochodzenie towarów. W tym przypadku jednak, należy być gotowym na udowodnienie tego faktu w przypadku kontroli przez Border Force.

Co jeśli nie zdążyliśmy złożyć deklaracji przed wjazdem do UK ?

W takim przypadku, przy przekraczaniu granicy należy kierować się do bramki czerwonej i tam dokonać oclenia wwożonych towarów na użytek prywatny, o wartości przekraczającej wspomniane 390 GBP lub przy przekroczeniu limitów na towary akcyzowane. 

Czy towary zakupione w sklepie wolnocłowym podlegają opłatom celnym ?

Tak, nie ma znaczenia fakt zakupu towarów na pokładzie samolotu czy w sklepie wolnocłowym, limity są takie same jak w przypadku zakupu towarów na terenie EU.