Jak sprowadzić i zarejestrować pojazd do UK

Jak sprowadzić i zarejestrować pojazd do UK

Import pojazdów do UK, prywatny, oraz na potrzeby biznesu

wszystko co potrzebujesz wiedzieć znajdziesz w tym artykule.

Pierwszy krok

Pierwszym krokiem jest zakup pojazdu oraz zlożenie deklaracji eksportowej w kraju nabycia, warto postarać się, aby fakutra była z VAT 0%, co pozwoli uniknąć później starania się o zwrot zapłaconego VAT.

Co należy zrobić w UK jako osoba prywatna

W przypadku osoby prywatnej, tak samo jak w przypadku firmy należy za naszą pomocą złożyć deklarację celną. Otrzymany nr MRN należy wprowadzić podczas zgłaszania w systemie NOVA , ewentualne pytanie można wysłać  na adres : ecsm.nchcars@hmrc.gov.uk .  Samochód nowy należy rejestrować wypełniając dokument      V5/4   , a pojazd używany za pomocą formularza V5/5.

Dodatkowe informacje dotyczące Vehicle Aproval, znajdują się tutaj.

  

 

 

Jak uzyskać zwolnienie z VAT ?

Aby skorzystać ze zwolnienia VAT importowego ( np mienie przesiedleńcze – TOR1) , należy wypelnić wniosek o TOR1 .

Jakie formalności dla firm sprowadzających pojazd z EU

Aby zarejestrować pojazd w UK, należy najpierw złożyć deklaracje celna ( za naszą pomocą ) a następnie, otrzymany nr deklaracji oraz pozostałe dane wprowadzić do systemu NOVA , na zgloszenie w systemie NOVA importer ma 14 dni.

Co dalej po zgłoszeniu w systemie NOVA ?

Urząd HMRC powiadomi nas, kiedy rejestracja importu w systemie NOVA jest zakończona, do tego czasu rejestracja pojazdu w DVLA nie będzie możliwa.